Sioen ULTRA Light Dyneema NIJ II luotisuojaliivit
Hinta: 439,00 €
Sioen ULTRA Light Dyneema NIJ IIIA luotisuojaliivit + pistosuoja 15J
Hinta: 459,00 €
BP PRO Comfort XP NIJ II Dyneema luotisuojaliivi
Hinta: 425,00 €
ELMON PRO luotisuojaliivi NIJ II
Hinta: 499,00 €
PPSS CV-1 Deluxe luotisuojaliivi NIJ IIIA +Tokarev +Makarov + pisto
Hinta: 899,00 €
C.P.E. Pistosuojaliivi KR2
Hinta: 369,00 €
PPSS Pisto- ja Iskusuojaliivi KR1
Hinta: 469,00 €
Valkre NIJ II luotisuojaliivit
Hinta: 489,00 €
C.P.E. Black Diamond NIJ IIIA luotisuojaliivi
Hinta: 795,00 €